Adicionar um site

Adicionar um site PT-directory.com

Registrar seu link só para um ano 0.99€ / ano. O link será adicionado automaticamente após o pagamento.

*Nome:
255/255
*URL:
*Descrição:
255/255
*A descrição deve conter pelo menos 120 caracteres e um máximo de 250 caracteres
*Nome:
*Email:
*Categoria:
Digite pelo menos os três primeiras caracteres da categoria

Najdôležitejšie podmienky

1. Vaše webové stránky musia byť v slovenčine alebo češtine. V opačnom prípade budú odstránené.

2. Svoj odkaz môžete pridať až do 3 kategórií, ale vždy ako nový odkaz

3. Žiadne porno a warez stránky